De Drommedarisse zien opgeriech op 11 november 1969

Prehistorie van carnaval in Wittevrouwenveld

l 1945
Oprichting C.V. De Tempeleers
Na de oorlog ontstaan in Maastricht diverse buurtverenigingen. Sommige verenigingen ontwikkelen zich tot carnavalsverenigingen. 
Met een groep of met een wagen doen ze mee aan de carnavalsoptocht van Maastricht. De organisatie is in handen van carnavalsvereniging 
De Tempeleers, opgericht in 1945. Voorganger van De Tempeleers is de sociëteit Momus, de eerste carnavalsvereniging van 
Maastricht. Momus werd opgericht in 1839 en opgeheven in 1939.

Vastelaovendsleedsje: ‘Carnaval in Mestreech’ 
Het eerste carnavalsliedje van Maastricht (1946) onder het bewind van De Tempeleers is: ‘Carnaval in Mestreech’ (M. Niël). 
Eerste regel van het refrein: ‘Carnaval in Mestreech maak plezeer en doeg d’n hertsje leve.’ 

l 1949 
Oprichting C.V. De Keemeleers in Wittevrouwenveld
Winkeliers van Wittevrouwenveld nemen het initiatief om een soort winkelweek te organiseren met activiteiten in de buurt. 
Zo ontstaat ook het idee voor een carnavalsvereniging. De naam wordt Keemeleers. Wittevrouwenveld ligt ten oosten van 
Maastricht en volgens het kerstverhaal kwamen de wijzen op kamelen uit het oosten. De wijsheid uit Wittevrouwenveld 
kan nu per kameel naar Maastricht worden gebracht.

Vastelaovendsleedsje: ‘Laot mer goon’ (P. Lemaire)
Eerste regel van het refrein: ‘Laot mèr goon, laot mèr goon. Want te stèl is niks gedoon.’ 

l 1959 
Keemeleers verlaten Wittevrouwenveld en verhuizen naar Wijck
Al in 1957 beginnen de wijzen uit het oosten zich op hun kamelen terug te trekken uit Wittevrouwenveld. 
|Ze verplaatsen hun ‘tempel’ naar de Heerderweg. Twee jaar later steken ze voorgoed het spoor over naar Wijck. 
Achteraf gezien was dat een wijs besluit. De kamelen maakten de weg vrij voor dromedarissen. 
Waarschijnlijk was de luxe van twee bulten te groot voor Wittevrouwenveld.

Vastelaovendsleedsje: ‘Sjannèt’ (A. van Loo/ M. Everaarts)
Eerste regel van het refrein: ‘Sjannèt Sjannèt kom dans nog ins ballet. iech zal diech auch trakteere astrein aon ’t buffet.’ 

l 1960 
Wittevrouwenveld viert carnaval zonder kamelen
Vanaf 1960 trekt er rond carnaval een wisselend groepje carnavalsvierders uit Wittevrouwenveld door de buurt, 
uitgedost als een soort raad van elf. Een van die carnavalsvierders is Felix Meurders. 
Zonder kameel kun je het dus nog ver schoppen. Het is de tijd waarin de naam Drommedarisse ontstaat, 
maar het komt er niet van een officiële vereniging op te richten.

Vastelaovendsleedsje: ‘Dreij daog d’r op oet’ (M. Nël)
Eerste regel van het refrein: ‘Geer nump ’t later toch neet mèt, ’n eederein dee dat wel wèt.’ 

l 1965
Vier carnavalsvierders uit Wittevrouwenveld proberen het opnieuw
Onder leiding van Bèr Linkens, beheerder van het toenmalige buurthuis, brengen drie jonge Wittevrouwenvelders 
opnieuw leven in de carnavalsbrouwerij: Peter Coenen, Hub Signet en Theo Post Uiterweer. 
Ze zijn afkomstig uit de verkennerij en weten dus de juiste weg te bewandelen. 
Het carnavalsclubje trekt door de buurt in creatieve kostuums en bezoekt ook al bejaarde buurtbewoners en niet te vergeten 
de vrouwenbond. Bij gebrek aan andere kandidaten wordt Bèr Linkens ieder jaar tot prins uitgeroepen.

Vastelaovendsleedsje: ‘Noonk Harie’ (L. Maas/ D. de Pauw)
Eerste regel van het refrein: ‘Yeah, yeah, yeah Iech zèk mer mèh, mèh, mèh. Noonk Harie dee is knatsj 
En heer vertelt allein mer kwatsj.’ 

l 1966
Wittevrouwenveld wordt Oostermaas
De Gemeente Maastricht maakt gebruik van het feit dat Wittevrouwenveld nog steeds niet geleid wordt door een 
echte carnavalsvereniging en probeert zelf een grapje te maken: de gemeente verandert de naam 
Wittevrouwenveld in Oostermaas. De hoogste tijd om de wijsheid uit het oosten per dromedaris naar Maastricht te brengen. 
Toch duurt nog tot 1995 voordat de naam Wittevrouwenveld terugkeert.

Vastelaovendsleedsje: ‘Lekker Joonk’ (A. Paulussen/ M. Everaarts).
Eerste regel van het refrein: ‘Diech bis e lekker joonk, de höbs ‘ne leuke moond. 
Diech maags mich pune keend, iech bin zoe gaw verweend.’ 

l 1969
Toekomstige Drommedarisse krijgen vaste grond onder de poten

Het clubje van Bèr Linkens wordt groter. De toekomstige Drommedarisse krijgen vaste grond onder de poten. 
Er is al sprake van contributie. En een van de eerste bedelbrieven voor steun gaat naar de Grand Bazar. 
Kastelein Cratsborn van café Gouden Ridder aan de Scharnerweg geeft de carnavalsheren onderdak. 
Dat café wordt hun ‘tempel’. Hun broeken zijn grijs en hun jasjes zwart. Anna Linkens, de vrouw van Bèr, 
maakt de mutsen. Een nieuwe carnavalsvereniging staat in de steigers. Het grote moment is bijna aangebroken. 
Anders gezegd: ‘’t benkelik momint is zoegood es gekoume’. Carnaval 1969 gaat in Maastricht de geschiedenis 
in als de ‘sneeuwcarnaval’. Op carnavalszondag, 16 februari, gaat de grote optocht niet door omdat 
de stad bedolven is onder de sneeuw.

Vastelaovendsleedsje: ‘De Boterblom’ (H. Loontjens/D. de Pauw)

Eerste regel van het refrein: ‘Merie, dat is e woonder, e woonder vaan e keend. Merie, 
vaan bei us oonder, is met alles good bedeend.’ 

Historie van De Drommedarisse

l 1969, de elfde van de elfde
Oprichting C.V. De Drommedarisse in Wittevrouwenveld
Tien jaar nadat C.V. De Keemeleers Wittevrouwenveld hebben verlaten richt een groep enthousiaste carnavallisten 
een officiële carnavalsvereniging op. Ze zien het carnavalsjaar 1970 naderen en denken: 11 jaar geen echte 
carnavalsvereniging in Wittevrouwenveld willen we niet vieren. Het is nu of nooit. Dus kiezen Peter Coenen, 
Albert Cratsborn, Alex Hamers, Bèr Linkens, Hub Signet en Theo Post Uiterweer een geschikte datum om een 
carnavalsvereniging op te richten. Het wordt de elfde van de elfde. Op die dag is C.V. De Drommedarisse een feit. 
Theo Post Uiterweer wordt de eerste voorzitter.

De naam Drommedarisse
De naam Drommedarisse voor een nieuwe carnavalsvereniging is al rond 1960 in  Wittevrouwenveld te horen na 
het vertrek van De Keemeleers. De keuze voor die naam ligt dus voor de hand. Een Dromedaris is bovendien met 
één bult sneller en lichter dan een kameel die altijd twee bulten moet meesjouwen. 

De naam Markies
De heerser over het rijk der Drommedarisse krijgt de titel Markies. Er is een afspraak met samenwerkende 
carnavalsverenigingen van Maastricht dat alleen de stadsprins de titel prins mag voeren. Bij de keuze van de titel 
Markies hebben de oprichters zich waarschijnlijk laten inspireren door de straatnaam Markies van Ledestraat. 
Die Markies, Willem Bette van Lede (1600-1658), was veldheer in Spaanse dienst en tijdelijk gouverneur van Maastricht in 1632.

Het rijk van de Drommedarisse
Verder besluiten de oprichters dat het rijk van De Drommedarisse zich ook uitstrekt over Wyckerpoort. 
Deze buurt maakte tot 1949, onder de naam Wyckerveld, deel uit van de parochie OLV van Lourdes, Wittevrouwenveld.

‘Een bult minder maar, zo bleek al spoedig, eenzelfde elan en eenzelfde enthousiasme. 
Dat uitte zich weldra in tal van activiteiten die stilaan uitgroeiden tot een volwaardig programma met plaats voor zitting 
en optocht, de uitgave van “vastelaovendsbeukskes” en stille

inzet op het terrein van de sjariteit.’

Uit: ‘Carnaval in Mestreech’, 1999. Een uitgave van de Samewèrrekende Mestreechter Vastelaovendsvereineginge.

l 1970
Na elf jaar weer buurtcarnaval met een carnavalsvereniging
In 1970 kan Wittevrouwenveld weer carnaval vieren met een echte carnavalsvereniging. 
Na elf jaar zonder vereniging is dat een hele opluchting in de buurt. Maar het is improviseren. 
De voorbereiding is te kort geweest. De vereniging heeft geen geld, er is geen Markies en er zijn ook nog geen kostuums. 
Maar de verhalen van de oprichters, eerste leden en carnavalsvierders uit Wittevrouwenveld zijn zeer positief 
over carnaval 1970 in Wittevrouwenveld.

Op zoek naar de eerste Markies
In het ‘Vastelaovendsbeukske 2×11’ uit 1992 schrijft Hennie Coenen het volgende:

‘Het was november 1970, in café de Gouwe Ridder (bij Albert) op de Scharnerweg, toen men mij vroeg om 
Markies te worden van de opnieuw opgerichte carnavalsvereniging De Drommedarissen. 
Na wat heen en weer gepraat en met de conclusie dat we het goed moesten doen, stemde ik toe.’

Vastelaovendsleedsje: ‘’t Masjoretsje’ (J. Pletzers/D. de Pauw)
Eerste regel van het refrein: ‘Marjo, Marjo, diech brings Mestreech vaan d’n apropo, Marjo, Marjo, dat is a majoretsje a go-go.’ 

l 1971

Eerste Markies van De Drommedarisse: Markies Henny 1e

In het ‘Vastelaovendsbeukske 2×11’ uit 1992 schrijft  de Markies het volgende:
‘Eind januari was het zover dat ik als Markies Hennie I van Oostermaas werd uitgeroepen, in de parochiezaal aan de Edisonstraat. 
Die avond werd niet zo druk bezocht maar we lieten de moed niet zakken en maakten er een gezellig feest van. 
De Markiezenreceptie op 5 februari werd een succes. Tientallen verenigingen brachten ons een bezoek, maar vooral de 
verenigingen uit Oostermaas bezorgden mij en de Drommedarissen door hun aanwezigheid een onvergetelijke avond. 
Het plannen van tegenbezoeken aan verenigingen zorgde ervoor dat onze agenda overvol raakte. We bezochten soms 
3 tot 4 carnavalsbals op een avond. En tussendoor werd er op andere avonden druk vergaderd hoe we dit verder gingen aanpakken. 
Een zaak was ons duidelijk: we doen het voor de gemeenschap van Oostermaas. Geen geld verkwisten aan praalwagens; 
neen gewoon op de fiets. De carnaval naderde en dat moest het hoogtepunt worden van het seizoen. Drie dagen lang hebben we door 
Oostermaas gezworven, bezochten alle cafés en zalen waar carnaval gevierd werd. We waren niet kapot te krijgen. 
Carnavalsdinsdag de laatste dag wisten we dat de carnaval in Oostermaas niet meer stuk kon, iedereen vierde met ons mee. 
De laatste uren van die carnavalsdinsdag kwamen er velen naar het cafe bij Albert om samen met ons afscheid te nemen van 
deze drie dolle dagen. Precies om 24.00 uur werd mij de markiezenmuts afgezet en er werd ook menig traantje gelaten. 
Ik bedankte iedereen voor het slagen van deze carnaval en de onvergetelijke tijd die ik als Markies mocht meemaken. 
Het succes dat we toen hadden is zich in de volgende jaren blijven herhalen, waaruit blijkt dat de 
Drommedarissen zijn uitgegroeid tot een geweldige vereniging.

Actieve Drommedarisse

‘In 1971 begonnen ook activiteiten zoals: het bezoeken van zieken en bejaarden, het opluisteren van het kindercarnaval, 
het rondtrekken door Oostermaas en het bezoeken van andere carnavalsverenigingen.’

Jo Luyten in het ‘Vastelaovendsbeukske 2×11’ uit 1992.

Legendarische AAA-medailles

De eerste steunpilaren van de vereniging zijn Albert Cratsborn, Alex Hamers en André Signet. 
Ze starten met het uiteiken van een legendarische onderscheiding. Ze laten in eigenbeheer een stuk of 4 medailles 
maken met op de achterkant de letters AAA (Albert, Alex, André). De eerste medaille is voor de Markies. 
Met de andere drie verrassen ze niets vermoedende carnavallisten.

Vastelaovendsleedsje: ‘’t Zwumbad’ (B. Erven/G. vd Lende)
Eerste regel van het refrein: ‘Trinet, zwum mèt miech met. Veer duuke vaan Sint Jaan.’

l 1972

Naar de maan

‘Onder het motto ‘Oostermaas gaat naar de maan’ namen de Drommedarissen in 1972 met een zelfgemaakte 
carnavalswagen deel aan de stadsoptocht.’
Jo Luyten in het ‘Vastelaovendsbeukske 2×11’ uit 1992.

Vastelaovendsleedsje: ‘De Zaate Herremenie’ (J. Hoenen)
Eerste regel van het refrein: ‘De zaate hermenie, de zaate hermenie, die trek altied mer weier ouch al kinne ze neet mie.’

l 1973

‘Voor het eerst sinds lang trok in 1973 een carnavalsstoet met wagen door Oostermaas (Asterix en Obelix).’
Jo Luyten in het ‘Vastelaovendsbeukske 2×11’ uit 1992.

Vastelaovendsleedsje: ‘Boe Boe Boe’ (D. de Pauw)
Eerste regel van het refrein: ‘Boe kreig iech nog e pötsje beer? Boe höb iech nog ’n oor plezeer?’

l 1976

Start carnavalszittingen en ‘Vastelaovendsbeukskes’  
‘In 1976 werd voorzichtig gestart met het organiseren van carnavalszittingen en het maken van de inmiddels bekende 
‘Vastelaovendsbeukskes’. Beide activiteiten slaagden steeds beter.’ 
Jo Luyten in het ‘Vastelaovendsbeukske 2×11’ uit 1992.

Vastelaovendsleedsje: ‘Hawwe zoe’ (J. Loontjens/D. de Pauw)
Eerste regel van het refrein: ‘Mestreech zoe moot ’t blieve Mestreech zoe moot ’t zien.’ 

l 1979

Uitreiking eerste eremedaille
De Drommedarisse starten met het jaarlijks uitreiken van een eremedaille aan een bewoner die zich op een 
bijzondere manier verdienstelijk heeft gemaakt voor de buurt.

In 1979 wordt door Markies Willy 2e (Willy Gordijn) de eerste eremedaille uitgereikt aan de heer A.Hamers † . 
Vanaf 1979 ontstaat de traditie dat de uitreiking van de eremedaille de eerste officiële handeling is van de nieuwe Markies.

Vastelaovendsleedsje: ‘Straotkarneval’ (P.Leenders/H.Hetzels
Eerste regel van het refrein: ‘Mestreech, Mestreech, stad zoe sjoen aon de Maos, es de boonte störrem raos.’ 

l 1980

1×11 jubileum Drommedarisse

Het jubileum wordt gevierd met feestelijke activiteiten tijdens het carnavalsseizoen 1981.

Vastelaovendsleedsje: ‘Boe de Brouwer’ is (J.Kraft)
Eerste regel van het refrein: ‘Boe de brouwer is hoof de bekker neet te zien, dus sjöt nog mer ‘ns in.’ 

l 1981

11e  Markies van De Drommedarisse Markies Theo 1e
Theo Jeurissen wordt uitgroepen tot Markies Theo 1e. Zijn eerste officiële handeling is het 
uitreiken van de derde eremedaille van De Drommedarisse aan mevr. Leenders †.

Drommedarisse organiseren eerste wielervierdaagse
In 1981 organiseren De Drommedarisse voor de eerste keer een wielervierdaagse, een ludiek sportevenement 
in het buurtcentrum Oostermaas met veel deelnemers en een enthousiast publiek. 
Doel van het evenement is sport en amusement om een aantal sociale doelen te realiseren.

Vastelaovendsleedsje: ‘Mestreech is eine groete kaffee’ (M.Boelen/H.H.
Eerste regel van het refrein: ‘Mestreech is eine groete kaffee, Mestreech dat sjöddelt op neer.’

l 1985

Eerste Carnavalsmis
Start van een nieuwe traditie: stilte voor de storm in de parochiekerk.

Vastelaovendsleedsje: ‘Met de dikke zjiem veurop’ (Sj.Duchateau)
Eerste regel van het refrein: ‘Mèt de dikke zjiem veurop trèkke veer weer door de straote’. 

l 1991

2×11 jubileum Drommedarisse
Het jubileum wordt gevierd met feestelijke activiteiten tijdens het carnavalsseizoen 1992.

11 jaar wielervierdaagse
‘In 1991 organiseerde de C.V. Drommedarissen voor de elfde achtereenvolgende keer de wielervierdaagse 
in het Trefcentum Oostermaas. De mensen die een dergelijk festijn al een of meerdere keren hebben 
meegemaakt weten dat tijdens deze dagen altijd een geweldige sfeer te proeven is. Het doel van de wielervierdaagse 
is echter niet alleen het bieden van een sportevenement in Oostermaas. Van meet af aan is het steeds de bedoeling geweest om ook

een aantal sociale doelen te realiseren. Zo is in de loop der jaren middels dit sportief gebeuren geld ingezameld voor: 
de sportvereniging voor lichamelijk gehandicapten, de Reumavereniging Maastricht, Buurtkrant Oostermaas, 
de renovatie van onze kerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes en het jubileum van de school.’

‘Vastelaovendsbeukske 2×11’ uit 1992

Vastelaovendsleedsje: ‘Iech höb de piep leeg’ (Ursula en Bert Garnier/R.Villevoye
Eerste regel van het refrein: ‘Iech höb de piep leeg, vaan al dat vege door Mestreech. Iech höb de piep leeg, 
mer iech geef m ‘ne veeg.’ 

l 1992

22e  Markies van De Drommedarisse: Markies Jean 1e
Jean Thomissen wordt uitgroepen tot Markies Jean 1e . Zijn eerste officiële handeling is het uitreiken van de 
veertiende eremedaille van De Drommedarisse aan de heer P. Martin.

Carnaval vieren doe je in principe samen

‘Het is een feest aan de vooravond van de Vasten, een periode van de overweging, van nadenken over het leven. 
De C.V. Drommedarissen kiest er bewust voor om het aangename met het nuttige te verenigen, om de leuke 
dingen in het leven samen te laten gaan met

aandacht voor sociale aspecten om zodoende ook andere mensen in de vreugde te laten delen.

Dit komt ieder jaar ook tot uiting door het bezoek van de Markies en de Raad van Elf aan de zieken van Oostermaas 
en Wyckerveld die in het ziekenhuis en thuis verblijven. Rond carnaval worden deze mensen dan verrast met een 
leuke attentie. Op deze wijze proberen

de Drommedarissen een link te leggen tussen carnaval vieren en het leven van alledag.’

‘Vastelaovendsbeukske 2×11’ uit 1992.

Haal de Markies op
‘Haal op dus de Markies, dan komt het zonlicht binnen.’
Burgemeester van Maastricht, mr. Ph. J.I.M. Houben, in het voorvoord van ‘Vastelaovendsbeukske 2×11’ uit 1992.

Vastelaovendsleedsje: ‘Iech huur `n herremenie’ (Sj.Duchateau)
Eerste regel van het refrein: ‘Iech huur ’n herremenie, kom keend iech haw ’t neet mie. 
Pak diene jas en veer vlege d’r achteraon.’ 

l 1995

Oostermaas wordt weer Wittevrouwenveld

In 1995 besluit de Gemeente Maastricht dat Wittevrouwenveld weer gewoon Wittevrouwenveld heet en niet Oostermaaas. 
In 1966 wijzigde de gemeente Maastricht de naam Wittevrouwenveld in Oostermaas, maar dit werd door de 
buurtbewoners nooit geaccepteerd.

Vastelaovendsleedsje: ‘Diech bis `t zönneke’ (Ursula en Bert Garnier/J.Thoma)
Eerste regel van het refrein: ‘Diech bis ’t zönneke, jao diech allein, es iech diech zeen daan bubbele m’n bein.’ 

l 1999

Markies doet aftrap bij MVV

Een nieuwe traditie: de Markies doet de aftrap van een thuiswedstrijd van MVV. Markies Harrie 1e  doet de eerste aftrap.

Vastelaovendsleedsje: ‘Laot de boel mer goon’ (M.Quaaden/P.Ruijters)
Eerste regel van het refrein: ‘Laot de boel mer goon, al dreijt de wereld neet mie roond’. 

l 2001

Feest in de tent om jubileum te vieren
‘In ‘t Jaor 2002 bestoon de Drommedarisse 33 Jaor. Dit welle veer neet zoemeh veurbeij laote goon en daorum hawwe 
veer in ‘t wiekend vaan 2  t /m 4 november 2001 ‘n feeswiekend in ‘n groete tent beij ‘t Sint Maartenscollege. 
Dit wiekend is geplend es volg:

us Zjubbeleijrecepsie, ‘n groete Mega act en oetverkiezing vaan ‘1’ Mestreechs

vastelaovendsleedsje. De sjuste programmering weurt mettertied nog bekind gemaak, mér

d’n  datum kint geer uuch alvas in de agenda sjrieve. Veer hope tot dit wiekend ein groet succes weurt, zoetot veer 
en ’t Wittevrouweveld en Wiekerveld trots kínne zien op zoen groet festijn. En tot veer dat kínne herhole in de towkoms. 
Veer hope uuch allemaol trök te zien in us grandioos feeswiekend! Tot daan!’

‘Vastelaovendsbeukske’ uit 2001
(Uiteindelijk vindt het feest plaats in een tent achter de Geusselt.)

Drommedarisse vrijwilligers bij Manus van Alles festival
Een groep Drommedarisse helpt als vrijwilliger bij de eerste editie van Het Manus van Alles festival in Wittevrouwenveld. 
Helpen bij de opbouw en de afbouw van het festival is hun specialiteit.

Vastelaovendsleedsje: ‘Es iech dee samba huur’ (R.de Pauw)
Eerste regel van het refrein: ‘Leef keend … es iech de samba huur, Jao daan … staon iech in vlam en vuur.’

l 2002

3×11 jubileum Drommedarisse
Het jubileum wordt gevierd met feestelijke activiteiten tijdens het carnavalsseizoen 2003.

Benoit Wesly beschermheer Drommedarisse
Maastrichtse zakenman Benoit Wesly gaat Drommedarisse steuntje in de rug geven.

Hub Signet erelid Drommedarisse
Hub wordt door de Drommedarisse benoemd tot erelid op grond van zijn bijzondere verdiensten.

Vastelaovendsleedsje: ‘Geef miech drei daog’ (P.Ruijters/M/Quaaden)
Eerste regel van het refrein: Geef … miech … drei daog Vastelaovend, daan bin iech ‘ne ganse nuie mins.’

l 2003

33e  Markies van De Drommedarisse: Markies Noël 1e
Noël Habets wordt uitgroepen tot  Markies Noël 1e . Zijn eerste officiële handeling is het uitreiken van de 
vijfentwintigste eremedaille van De Drommedarisse aan de heer G. van Loo.

Drommedarisse op het web
De vereniging presenteert zich op het web met Frans van Doorn als Webmaster.

Vastelaovendsleedsje: ‘Mestreech is te gek’ (Ursula en Bert Garnier)
Eerste regel van het refrein: ‘Is ’t mooswief neet te zwoer veur op ’t Vriethof?

l 2004

‘Assekruuske en hieringbiete’
Start van een nieuwe traditie: Drommedarisse gaan op Aswoensdag-avond naar de kerkdienst met askruisje. 
Aansluitend ‘hieringbiete’ in het Trefcentrum.

Vastelaovendsleedsje: ‘Verleef op `t Mooswief’ (P.vd.Weijer)

Eerste regel van het refrein: ‘Iech bin verleef…op `t Mooswief hiel de wereld maag `t wete.’ 

l 2005

Met muziek van ‘IN1GE3D’
‘Zaate Hermenie IN1GE3D’ is zo vriendelijk om de carnavalsactiviteiten van De Drommedarisse met passende 
muziek te ondersteunen. De voorganger was ‘Zaate Hermenie ‘t Mooswief’.

Vastelaovendsleedsje: ‘Laot de zon …’ (N.Heutz, R. Grootars)
Eerste regel van het refrein: ‘Laot de zon in dien hertsje meh sjijne.’

l 2007

Start ophalen oud papier
Om de kas te spekken start de vereniging met het maandelijks ophalen van oud papier. Daarvoor werd de kas gespekt 
door o.a. het organiseren van kienavonden, loterijen en Fancy Fairs.

Vastelaovendsleedsje: ‘Reube, Friet en Beer’ (B. Hoekstra, F. Fernhout, J. Holthuis en J. Schöpping) 
Eerste regel van het refrein: ‘M’n ma die is vaan Lummel miene pa dee kump oet Hier’. 

l 2008

Drommedaris op wielen
De Drommedarisse presenteren hun zelfgemaakte Drommedaris op wielen: een Markiezenwagen. 
Het eerste exemplaar uit de eigen Drommedarissenfabriek.

Pastor Mattie zorgt als Franciscaan natuurlijk voor de inzegening van het beest. Markies Hennie 2e en zijn vrouw 
zijn de eerste officiële passagiers in de optocht bij het uitroepen van de Markies.

Vastelaovendsleedsje: ‘Dao kump Maria’ (Dorrie en Leo Satijn) 
Eerste regel van het refrein: ‘Jao, dao kump Maria met häöre wagel op ’t plein.’

l 2009

Ander ‘Vastelaovendsbeukske’ 
Het ‘Vastelaovendsbeukske’ van de Drommedarisse krijgt een nieuw jasje.

Vastelaovendsleedsje: ‘Noe geit ’t gebäöre!’ (Bert en Ursula Garnier)
Eerste regel van het refrein: ‘Want noe geit ’t gebäöre, iech zweer ’t geit miech aon m’n prij.’

l 2011

1×11 jaar Drommedarisse bij Manus van Alles
Zondag 26 juni 2011 bij de 11e editie van het Manus van Alles festival is het de 11e keer dat een  team van de 
Drommedarisse als vrijwilligers het Manus van Alles festival ondersteunen bij opbouw en afbouw, buffetten en kassa’s.

Vastelaovendsleedsje: ‘De leefs mer eine kier!’ (Bert en Ursula Garnier)
Eerste regel van het refrein: ‘Goej uuch mer de door, en loer neet op ’n oor want de leefs mer eine kier!’

l 2012

Prijzen voor mooist versierde huizen
Drommedarisse starten met het uitreiken van prijzen aan drie bewoners die hun huis het mooist versierd hebben.

Vastelaovendsleedsje: ‘Vendaog höb iech geine tied’ (Noël Fabry en Raymond De Pauw)
Eerste regel van het refrein: ‘Vendaog höb ich geinen tied um te pótse, um te koke, veur de striek.’

l 2013

Einde traditie ‘Fruitsjeutelkes’
Jarenlang bezocht de vereniging in januari zieken uit de buurt om hen persoonlijk een kleine attentie aan te bieden: een fruitschoteltje. 
In 2013 kwam aan deze traditie een einde. Wegens de privacywetgeving waren er geen namen en adressen meer beschikbaar.

Vastelaovendsleedsje: ‘Eindelek’ (Bert en Ursela)
Eerste regel van het refrein: ‘Eindelek, bin iech! Wat iech altied höb wèlle zien.’

l 2014

44e  Markies van De Drommedarisse: Markies Edmond 1e

Voor ons is het een bijzonder jaar omdat de Drommedarisse namelijk 44 jaar bestaan en dit zullen we vieren 
met tal van nieuwe tradities. We starten namelijk met een seniorenmiddag en een optocht door het Drommedarisse rijkdom.

Vastelaovendsleedsje: ‘Gekleurd op stap’ (Léon Aarts)
Eerste regel van het refrein: ‘Roed….. geel en greun.’

l 2015

Een geslaagde seizoen van de Drommedarisse

Dit jaar was het een geslaagd seizoen en met de tweede seniorenzitting kon het ook niet meer stuk voor ons.
Ook hebben wij een tal van nieuwe leden erbij gekregen.

Vastelaovendsleedsje: ‘Wee bringk nog ’n weurs nao Klara’ (Jack Debruijn)
Eerste regel van het refrein: ‘Eus pekskes die zien veerdig, de prins is al bekind’