Drommedarisse Leedsje

Heij kint geer het leedsje luustere: Klik heij

Refrein:
 
Iech veul miech sjus unnen Drommedaris,
want iech bars die 3 daog vaan d’n doors.
Iech veul miech sjus unnen Drommedaris,
eederein dee zingk dat mèt oet volle boors.
Mèt de vastelaovend zal iech miech eint pakke.
Iech wèl die 3 daog lekker door goon zakke.
En daan roop iech: “hospes sjöt mèr in,
want iech meijn tot iech unnen Drommedaris bin”.
 
1ste Koeplèt:
 
Mèt vastelaovend höb iech altied kriebels in ’t blood.
Want daan weet iech vaan gekkegheid nog neet mie wat iech moot.
Iech trèk miech daan me pekske aon en zèt e maske op.
’t Vrouweveld is knettergek, ’t steit op ziene kop
 
Refrein:
 
Iech veul miech sjus unnen Drommedaris,
want iech bars die 3 daog vaan d’n doors.
Iech veul miech sjus unnen Drommedaris,
eederein dee zingk dat mèt oet volle boors.
Mèt de vastelaovend zal iech miech eint pakke.
Iech wèl die 3 daog lekker door goon zakke.
En daan roop iech: “hospes sjöt mèr in,
want iech meijn tot iech unnen Drommedaris bin”.
 
2de Koeplèt:
 
Verkleijders goeje ziech de door en goon die 3 daog traon.
De Drommedarisse veurop en alles trachteraon.
Dat doen ze noe al jaore laank, zien altied weer debeij.
Gans Vrouweveld dat waggelt mèt tot aon e zjubeleij
 
Refrein:
 
Iech veul miech sjus unnen Drommedaris,
want iech bars die 3 daog vaan d’n doors.
Iech veul miech sjus unnen Drommedaris,
eederein dee zingk dat mèt oet volle boors.
Mèt de vastelaovend zal iech miech eint pakke.
Iech wèl die 3 daog lekker door goon zakke.
En daan roop iech: “hospes sjöt mèr in,
want iech meijn tot iech unnen Drommedaris bin”.
 
Refrein:
 
Iech veul miech sjus unnen Drommedaris,
want iech bars die 3 daog vaan d’n doors.
Iech veul miech sjus unnen Drommedaris,
eederein dee zingk dat mèt oet volle boors.
Mèt de vastelaovend zal iech miech eint pakke.
Iech wèl die 3 daog lekker door goon zakke.
En daan roop iech: “hospes sjöt mèr in,
want iech meijn tot iech unnen Drommedaris bin”.
want iech meijn tot iech unnen Drommedaris bin”.
 
Meziek en teks: Jef Habets
 
Dit leedsje weurt gezoonge door ’n paar vrun vaan
de Braniemeekers o.l.v. Marco van de P.
en d’n Drommedaris Ron de Vree