Vereineging en samestèlling

Vereiniging:
 
De Drommedarisse, opgeriech op 11-11-1969, is de carnavalsvereineging vaan
’t Vrouweveld en Wiekerveld. De vereineging organiseert de buurtcarnaval,
representeert de buurt met carnaval in Mestreech en umgeving en is actief bij väöl activiteite in de buurt.
Benoit Wesly is besjermhier vaan de vereineging. De Drommedarisse zien lid vaan
de Samewèrkende Mestreechter Vastelaovendsvereinigingen (SMV).
De vereineging heet momenteel 20 leden.
De Drommedarisse zien de opvolgers van De Keemeleers. Die zien vaan 1949 tot 1959
de carnavalsvereineging vaan Wittevrouwenveld. Nao ‘t vertrèk van de kemele nao Wijck verovere
de Drommedarisse lankzaam meh zeker de harte vaan de buurtbewoeners.
‘Een bult minder maar, zo bleek al spoedig, eenzelfde elan en eenzelfde enthousiasme.
Dat uitte zich weldra in tal van activiteiten die stilaan uitgroeiden tot een volwaardig programma
met plaats voor zitting en optocht, de uitgave van “vastelaovendsbeukskes” en stille
inzet op het terrein van de sjariteit.’ Zoe is ’t besjreve in ’t beukske ‘Carnaval in Mestreech’, 1999,
vaan de Samewèrkende Mestreechter Vastelaovendsvereinigingen
Vaanaof 1960 trèkke roond carnaval wisselende grópkes carnavalsvierders oet Wittevrouwenveld
door de buurt, verkleid es e soort raod vaan èlf. Ein vaan die carnavalsvierders is Felix Meurders.
’t Is den tied boein de naom Drommedarisse ontsteit es alternatief veur de naom Keemeleers.
Meh ’t kump er nog neet vaan um ein officieel vereineging op te riechte.
Nao e paar jaor ontsteit ’n aander enthousias grópke carnavalliste met ambities.
’t Grópke woort eder jaor groeter en groeter. Oeteindelik zeuk dit grópke de bèste daotum oet um
ein carnavalsvering op te riechte: de èlfde vaan de èlfde. Op 11-11- 1969 is de nui officiële
carnavalsvereineging vaan ’t Vrouweveld en Wiekerveld e feit.
De opriechters zien Peter Coenen, Albert Cratsborn, Alex Hamers, Bèr Linkens, Hub Signet en Theo Post Uiterweer.
De heerser euver ’t riek vaan de Drommedarisse krijg de titel Markies.
De Samenwerkende Mestreechter Vastelaovendsvereinigingen höbbe aofgesproke dat allein de stadsprins
vaan Mestreech de titel prins kin kriege. Bij de käös vaan de titel Markies höbbe de opriechters ziech laote
inspireren door de straotnaam Markies van Ledestraat. Dee Markies, Willem Bette van Lede (1600-1658),
waor veldhier in Spaonse deens en tijdelek gouverneur van Mestreech in 1632.
Den ierste Markies vaan de Drommedarisse weurt uitgeroepen in 1971. Hennie Coenen weurt Markies Hennie 1e .
 
Samenstèlling:

Bestuur:

Eric Terlinde
Frank Volkers
Ron De Vree
Martin de Jonge

Veurzitter
Kretser

Habsjaar
Commisielid

Kanselarijraod:

Kenny Volkers
Rocky Hunnef
Eric Telinde
Jeremy Luyten

Veurzitter K.R.
Lid K.R.
Lid K.R.
Lid K.R.

Web Behier:

Alvin van Doorn

Webmaster

Euverige Functies:

Frank Volkers
Kenny Volkers
Alvin van Doorn

Opper
Moeljaan
Serimonimeister

Raodsleje:

Jo Dassen
Alvin van Doorn
Pedro Lasoe
Frank Volkers
Kenny Volkers
Ron De Vree
Rocky Hunnef
Eric Terlinde
Diego Terlinde
Jeremy Luyten
René Terlinde
Martin De Jonge
Raymond Stassen

1×11 Jaor ; Aajd Markies

3×11 Jaor ; 1×11 Jaor Habsjaar

2×11 Jaor ; 1×11 Jaor Kretser

2×11 Jaor ; Aajd Markies

Aajd Markies
Aajd Markies
Aajd Markies

Euverige Leje:

Wesley benoit
Hub Signet †
Ton Brouns †
Jo Heuts 
Henny Coenen
Harry Krijns
René van Doorn
Huub Nafzger †

Besjermhier
Ierelid ; 4×11 Jaor ; 1×11 Jaor Prizzedent
Ierelid
Ierelid
Oet Australië
Oet Australië
Ierelid
Ierelid